Etyka zawodowa tłumacza

Każdy z pewnością zetknął się z pojęciem etyki, powielanym i odmienianym na wiele sposobów, w zależności od sytuacji. Słyszymy niejednokrotnie o etyce lekarza, nauczyciela czy w ogóle człowieka. Zatem nie …

Kto jest bardziej podatny na wypalenie zawodowe?

Zmęczenie i znudzenie zajęciem, które jeszcze do niedawna dawało dużą satysfakcję, niechęć do wykonywania obowiązków zawodowych, obniżone poczucie własnej wartości, podświadome krytykowanie swojej wiedzy i kompetencji – to właśnie wypalenie …