22 maja, 2024
Tłumaczenie wypisu ze szpitala

Tłumaczenie wypisu ze szpitala

Zdobycze współczesnej medycyny dają możliwość leczenia chorób, które do tej pory uważano za nieuleczalne. Światowa medycyna pozwala pacjentom powrót do zdrowia. Czasem bywa, że operacje czy zabiegi, nie są przeprowadzane w ojczystym kraju. Chorzy podróżują za granicę, aby poddać się leczeniu. Przed wyjazdem na zagraniczne rekonwalescencje, pacjenci potrzebują tłumaczeń medycznych, które przedłożą lekarzom. Po powrocie, swoje kroki również kierują do biura tłumaczeń. Szczególnie tłumaczenie wypisu ze szpitala cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Język medyczny jest trudny i raczej nie powinno się go tłumaczyć samodzielnie.

Czym jest wypis ze szpitala?

Wypis ze szpitala to specyficzny rodzaj dokumentu, który otrzymuje pacjent po opuszczeniu szpitala. Opisuje sposób i przebieg leczenia, które miało miejsce w szpitalu. W Polsce obowiązuje ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Reguluje ona zasady wystawiania wypisów ze szpitala.

Informacje zawarte w wypisie szpitalnym

Zgodnie ze wzorem i zasadami regulującymi dokumenty medyczne, wypis szpitalny powinien zawierać:

  • wszystkie dane osobowe pacjenta (w tym PESEL), adres zamieszkania oraz datę przyjęcia i wypisu ze szpitala,
  • rozpoznanie choroby w języku polskim,
  • epikryzę, czyli zapis w szpitalnej historii choroby, w którym podaje się ostateczną diagnozę, skrócony zapis przebiegu choroby, zastosowane leczenie i stan pacjenta w momencie wypisania,
  • wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem,
  • opis zastosowanego leczenia lub wykonanego zabiegu operacyjnego,
  • wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, żywienia, pielęgnowania lub trybu życia.
  • orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolności do pracy, a w miarę potrzeby ocenę zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia.
  • adnotacje o lekach wraz z dawkowaniem,
  • terminy planowanych konsultacji, na które wystawiono skierowania.

Tłumaczenie wypisu ze szpitala – jak tłumaczyć

Wypis ze szpitala to dokument medyczny. W kwestii tłumaczenia powinien być traktowany jako tłumaczenie medyczne. Jest to rodzaj tłumaczenia specjalistycznego. Charakteryzuje się specyficzna terminologią, która ściśle związana jest z dziedziną medycyny. Tłumaczenie wypisu ze szpitala powinno być traktowane szczególnie. Tłumacz musi wykazywać znajomość branży medycznej. Nie może dojść do sytuacji, że tłumaczenie zawiera błędy, które mogą nieść za sobą skutki nawet śmiertelne. Tłumaczenia medyczne często są dowodem w sprawach o błędy w sztuce lekarskiej, dlatego i profesjonalny przekład ma kluczowy aspekt dla poszkodowanych pacjentów. Teksty medyczne, jakimi są wypisy ze szpitala, zawierają w sobie często więcej niż jeden język obcy. Najczęściej dodatkowym językiem jest łacina. Lekarze wykorzystują oficjalne wyrażenia łacińskie, które rozumiane są dla innych lekarzy, na całym świecie. Popularne cito, które co rusz, odnajdywane jest w dokumentach medycznych, oznacza szybko/bez zwłoki. W wypisie ze szpitala, gdzie wskazany jest dalszy etap leczenia, taki zapis nie może zostać pominięty w tłumaczeniu. Jeden wyraz, a skutki zaniechania jego tłumaczenia, mogą być katastrofalne dla pacjenta, którego dotyczą. Dlatego wypis ze szpitala powinien być rzetelny, jasny i w pełni oddający treść źródłową.

Tłumaczenie wypisu ze szpitala – kto może tłumaczyć treści medyczne

Wszelkie dokumenty medyczne, w tym wypis ze szpitala, powinna tłumaczyć osoba, która zna i rozumie terminologię medyczną. Tłumaczenie wypisu ze szpitala bardzo często powierzane jest innym lekarzom, którzy znają dany język obcy. Mogli go nabyć na studiach lub podczas praktyk zagranicznych. Nie dość, że rozumieją treść tłumaczenia, to wiedzą też o co w nim chodzi. Lekarz-tłumacz medyczny wie, że od jego przekładu zależy dalszy los pacjenta. Tłumacze przysięgli także odgrywają ważną rolę podczas tłumaczenia wypisu ze szpitala. Szczegółową rolę, tłumacz przysięgły, odgrywa podczas przekładu dla sądu czy ubezpieczyciela. To właśnie firmy ubezpieczeniowe najczęściej wymagają, aby tłumaczenie medyczne zostało powierzone tłumaczowi przysięgłemu. Procesy sądowe, w których pacjenci dochodzą swoich racji w wyniku podejrzenia w sztuce lekarskiej, także wykazuj zapotrzebowanie uwierzytelnienia tłumaczeń medycznych. Wymagana jest więc pieczęć tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie wypisu ze szpitala – szczególne zapisy

Aby uzmysłowić sobie jak ważne jest profesjonalne tłumaczenie ze szpitala, należy wiedzieć, jakie szczególne zapisy się w nim znajdują. Dokumentacja medyczna charakteryzuje się, poza specyficzną terminologią tekstu, oznaczeniami pozasłownymi. Bardzo często pacjenci otrzymują, w wypisie ze szpitala, dawkowanie leków. Pomiędzy językami istnieją różnice w stosowaniu jednostek. Obowiązkowo, tłumacz musi mieć świadomość, w jakiej jednostce zapisany jest wypis ze szpitala. Jeśli lekarz prowadzący, zapisał, by pacjent dozował sobie 1 uncję syropu, tłumacz powinien przełożyć ją na jednostki używane przez pacjenta i zapisać 28 mililitrów. Gdyby nie zauważył jednostki i przetłumaczył pochopnie/automatycznie, mógłby zapisać 1 mililitr, co nie przyniosłoby wymiernych korzyści w leczeniu. Detale mają niezwykle ważną rolę, gdy miejsce ma tłumaczenie wypisu ze szpitala. Dozowanie leków, zalecana rehabilitacja, terminy kolejnych wizyt – tu słowa przeplatają się z liczbami, tabele z zapisem elektrokardiograficznym. Na tłumacza medycznego czeka wiele pułapek. Dodatkowo pismo lekarzy nie raz niełatwo rozszyfrować. I jest to kolejny aspekt, który wymaga od tłumacza skrupulatności i pełnej koncentracji. Tłumaczenie wypisu do szpitala nie należy do prostych. Nie powinno się samodzielnie tłumaczyć dokumentów medycznych. Tak specjalistyczne tłumaczenia pozostawić należy profesjonalistom. Dobre biuro tłumaczeń daje gwarancję, że przekład jest prawidłowy, bezbłędny i rzetelny.

Oceń wpis!
[Ocen: 1 Średnia: 5]