22 maja, 2024

Usługa tłumaczenia a import usług

Usługa tłumaczenia a import usług? Czy te pojęcia mają ze sobą jakiś związek? Czy wykluczają się? Jeśli tak, to jaki związek ma usługa tłumaczenia z importem? W jakiej sytuacji? Bez wątpienia wiele osób zadawało sobie kiedyś to pytanie. Z pewnością wtedy, gdy otrzymaliśmy fakturę od tłumacza. I co wtedy? Kiedy tłumaczenie jest importem usług? Jakie muszą być spełnione warunki? Sprawdźmy więc kiedy usługa tłumaczenia jest importem usług zgodnie z ustawą o VAT.

Czym jest import usług?

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług import usług rozumiany jest jako świadczenie usług dla którym podatnikiem jest usługobiorca o którym mowa w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy. Podatnikiem zaś jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która nabywa te usługi. Warunkiem jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek. Po pierwsze usługodawca (kontrahent zagraniczny) nie może posiadać na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania. Po drugie usługobiorcą jest osoba, do której w przypadku usług stosuje się art. 28b ustawy o VAT. Czyli jest to podatnik lub osoba niebędąca podatnikiem o którym mowa w art. 15 ustawy. Co ważne zarejestrowana lub zobowiązana do rejestracji jako podatnik VAT-UE. Chcecie bliżej poznać temat usługa tłumaczenia a import usług? Oto one.

Miejsce świadczenia usług tłumaczenia

Świadczenie usług wymaga wielu czynności. Nie chodzi o sam fakt prowadzenia działalności. To coś więcej. Tu chodzi o pewne rozwiązania podatkowe, które mogą ułatwić tłumaczowi życie. Dlatego pewne kwestie należy wiedzieć. Po to, aby nie podpaść organowi podatkowemu. Nikt nie lubi tłumaczyć się z pomyłek. Ale nieznajomość prawa szkodzi. Dlatego na podatkach trzeba się znać, aby je prawidłowo rozliczać. Tym bardzie powinien je znać tłumacz. Jak należy określać miejsce świadczenia tych usług? Zasada ustalenia miejsca opodatkowania usług wynika z art. 28b ustawy o VAT. Zgodnie z nim miejscem świadczenia usług jest miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności, a znajdującego się w innym miejscu niż siedziba podatnika, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Trochę to zawiłe. Ale dość logiczne. Od tej zasady ustawa przewiduje tez wyjątki. Dotyczą one na przykład świadczenia usług związanych z nieruchomościami czy usług związanych z branżą turystyczną.

Moment powstania obowiązku podatkowego

Przepisy ustawy o VAT nie wskazują konkretnego terminu powstawania tego obowiązku. Nie zawierają też oddzielnych zapisów w tym zakresie. Dlatego trzeba bardzo dokładnie przeanalizować naszą sytuację. I stosować ogólne zasady określone w art. 19a ustawy. Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Jak określić moment wykonania usługi? A co zrobić gdy firmy rozliczają się zaliczkowo? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? I po czyjej jest stronie zapłata podatku VAT? Oto przykład. Polska firma XYZ podpisała umowę z firmą z Holandii na wykonanie tłumaczenia strony internetowej. Zgodnie z ustaleniami holenderska firma wpłaciła zaliczkę na połowę wartości zamówienia w dniu 13 maja 2020 r. Usługa została wykonana 15 czerwca 2020 r., a holenderski kontrahent miał 14 dni od daty wykonania usługi na zapłatę pozostałej kwoty należności. Kiedy powstał tu obowiązek podatkowy? W chwili zapłaty zaliczki czy pozostałej należności? I kto go płaci, nabywca usługi czy wykonawca? W takiej sytuacji u polskiej firmy XYZ powstał obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanej zaliczki w dniu 13 maja i w tej dacie należy wykazać wartość otrzymanej kwoty w ewidencji sprzedaży VAT. Pozostałą wartość sprzedaży podatnik wykaże dopiero w dacie wykonania usługi, czyli 15 czerwca 2020 r. Jak widać na podanym przykładzie nie ma znaczenia moment zakupu usługi, a chwila jej wykonania. Bez względu na to jak nastąpiło nabycie. Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z ustawą w chwili wykonania usługi lub gdy dokonano zaliczki z chwilą zapłaty za nią.

Jaka jest podstawa opodatkowania? Czy jest nią kwota zaliczki czy całość należności? Otóż, podstawą opodatkowania jest kwota zapłacona za usługę. A jak rozliczać należności w walucie obcej? Według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający wykonanie usługi. W przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy – przyjmujemy ostatni dzień roboczy.

Odpłatne świadczenie usług tłumaczenia a import usług

Czy każde odpłatne świadczenie usług dla zagranicznych kontrahentów stanowi import usług? Okazuje się, że nie. W przypadku gdy tłumacz świadczy usługi na rzecz kontrahentów z UE może okazać się, że taka usługa nie tylko nie jest importem. Może być także zwolniona z VAT. Jak to możliwie? Wszystko zależy od statusu naszego kontrahenta jako podatnika VAT. Otóż, jeśli nasz kontrahent jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, rozliczenia z nim są z tego podatku zwolnione. Określa się je bowiem jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług. Ale żeby tak było, sam tłumacz musi być zarejestrowanym podatnikiem VAT UE. Ale nasz kontrahent zagraniczny również musi być czynnym podatnikiem tego podatku. Jak można to sprawdzić? Na stronie Ministerstwa Finansów, przez tzw. VIES. Wystarczy wpisać numer identyfikacji podatkowej nabywcy, wybrać kraj Unii i możemy to zweryfikować. Aby skorzystać ze zwolnienia z VAT należy złożyć deklarację VAT-UE. I wtedy możemy wystawić fakturę bez podatku VAT. Tylko trzeba pamiętać o wskazaniu podstawy zwolnienia oraz, że na fakturze musimy podawać międzynarodowy numer podatkowy. Reasumując, w sytuacji świadczenia usługi przez podatnika zwolnionego z VAT-u na rzecz podatnika mającego siedzibę w kraju Unii Europejskiej, mamy do czynienia z importem usług po stronie kontrahenta spoza Polski. Będzie on zatem zobowiązany do zapłaty podatku należnego. Przy imporcie usług nie ma znaczenia, jaki jest status zagranicznego kontrahenta jako podatnika VAT. Jeśli jednak nasza usługa jest importem usług, również niż straconego. Możemy bowiem rozliczyć import tej usługi. Pod warunkiem, że dana usługa ma ścisły związek z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej.

Jak widać temat: usługa tłumaczenia a import usług nie jest tak prosty jak nam się wydaje. Rozliczenia kwot podatku czy deklaracje podatkowe mogą przyprawić o ból głowy. Dlatego warto ten temat poznać głębiej. A już na pewno powierzyć swoje rachunki profesjonalnemu księgowemu. Bo jak tu nie pogubić się w gąszczu ustaw podatkowych? Dzięki temu zyskamy spokój i nie będziemy musieli martwić się o prawidłowe rozliczanie naszych usług tłumaczenia. Bez względu na to czy będą one mieć charakter importu usług czy też nie.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]