22 maja, 2024

Tłumaczenia ustne wyjazdowe – cennik

Ustne przełożenia tekstów są bez wątpienia trudniejszą sztuką, niż dokonywanie pisemnej translacji. Z tego powodu, cennik wyjazdowych tłumaczeń ustnych zakłada stosunkowo wysokie stawki.

Wyjazdowe tłumaczenia ustne polegają na wyjeździe wyspecjalizowanego tłumacza do klienta, na konferencję, wykład lub jakąkolwiek inną formę spotkania, podczas której niezbędne jest bieżące przekładanie wypowiedzi na ojczysty język. Jest to zwykle zajęcie mocno obciążające, ponieważ przez cały czas trwania danego wydarzenia osoba świadcząca tę usługę jest do pełnej dyspozycji, czuwając nawet podczas normalnej, towarzyskiej rozmowy.

Cennik za wyjazdowe tłumaczenia ustne jest uzależniony od wyboru formy translacji. W tym przypadku wyróżnia się dwa rodzaje:

 1. Tłumaczenie konsekutywne: tłumacz znajduje się bezpośrednio obok rozmówcy, prelegenta czy prowadzącego, który dzieli swoje wypowiedzi na fragmenty, które z kolei są przekładane przez tłumacza. Wymaga ona od niego perfekcyjnej znajomości języka obcego, ale
  i koncentracji, bardzo dobrej pamięci i czujności

 2. Tłumaczenie symultaniczne: tłumacz przebywa w dźwiękoszczelnej kabinie, do której dochodzi w formie dźwięku wypowiedź prelegenta czy osoby prowadzącej dane wydarzenie. Jego zadaniem jest przekładanie jego zdań ,,na żywo”, bez możliwości odpowiedniego przygotowania podczas przerwy w wypowiedzi.

Każda z tych form tłumaczenia wymaga od tłumacza posiadania zestawu cech, które pomogą mu wykonać tę usługę w możliwie jak najlepszy sposób. Poza niezbędnymi umiejętnościami językowymi, osoba ta musi dokładnie znać dziedzinę, w jakiej będzie się poruszała. Prelegenci czy prowadzący dane wydarzenia mogą w swoje wypowiedzi wplatać związki frazeologiczne lub połączenia wyrazów, charakterystyczne jedynie dla danej mowy. Wiedza z tego zakresu pozwala bardzo szczegółowo przełożyć to, o czym myśli mówca.

Nieodzowne są również cechy charakteru, zarówno wrodzone, jak i wyuczone. W obu przypadkach niezbędna jest umiejętność radzenia sobie ze stresem i gotowość w każdym momencie. Charakter tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego wymaga od tłumacza nieustannej uwagi, dlatego nawet chwilowa dekoncentracja i przełożenie myśli na inny temat mogą spowodować wydłużenie całego wydarzenia, a przede wszystkim niezrozumienie przez publikę tego, co chce przekazać prowadzący.

Wyjazdowe tłumaczenia ustne – cennik

Każda firma fachowo zajmująca się przełożeniami tekstów ustala swój własny cennik wyjazdowych tłumaczeń symultanicznych. Bierze przy tym pod uwagę szereg zmiennych, które w pewien sposób są przedstawieniem jakości i poziomu oferowanych usług. Stawki w takich przypadkach z reguły nie należą do najniższych, a tylko wewnętrzne ustalenia firm mogą spowodować, że będzie można je nazwać wysokimi. Na ceny składa się kilka czynników, takie jak:

 • Miejsce wyjazdu na potrzeby dokonania tłumaczenia

 • Zakres obowiązków tłumacza

 • Język, na który będą tłumaczone wypowiedzi

W większości przypadków firmy tłumaczeniowe dokonują wycen wyjazdowych tłumaczeń ustnych na podstawie godzinnych bloków, zaś swoje usługi świadczy dopiero od momentu, gdy translacji poddawane będą co najmniej cztery godziny wystąpienia bądź przemówienia. Co więcej, w takich przypadkach to po stronie klienta najczęściej leży obowiązek zapewnienia transportu, zakwaterowania i wyżywienia osobie, która będzie przekładała tekst.

Stawki mogą być wyższe w stosunku do podstawowych, jeśli na przykład tłumaczenia mają odbywać się w soboty, niedziele i święta, jeśli przekraczają one ustawowe osiem godzin pracy lub kiedy obecność tłumacza będzie musiała zostać przedłużona wskutek losowych sytuacji. Wszystkie czynniki na to wpływające powodują, że cennik wyjazdowych tłumaczeń ustnych zdecydowanie przewyższa inne formy translacji, zwłaszcza pisemnych.

Średnie ceny wyjazdowych tłumaczeń ustnych przedstawiają się następująco:

 • Język angielski: konsekutywne – 90-120 zł, symultaniczne – 250-300 zł

 • Język francuski: konsekutywne – 100-140 zł, symultaniczne – 300-350 zł

 • Język niemiecki: konsekutywne – 90-120 zł, symultaniczne – 250-300 zł

 • Język rosyjski: konsekutywne – 75-100 zł, symultaniczne – 200-240 zł

 • Język hiszpański: konsekutywne – 80-110 zł, symultaniczne – 220-260 zł

 • Język węgierski: konsekutywne – 130-170 zł, symultaniczne – 300-350 zł

 • Język portugalski: konsekutywne – 130-170 zł, symultaniczne – 300-350 zł

 • Język chiński: konsekutywne – 170-200 zł, symultaniczne – 500-600 zł

 • Język arabski: konsekutywne – 150-190 zł, symultaniczne – 450-550 zł
 • Język japoński: konsekutywne – 170-200 zł, symultaniczne – 500-600 zł

 

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]