21 kwietnia, 2024

Tłumaczenie dokumentacji techniczno – ruchowej.

Na czym polega profesjonalne tłumaczenie dokumentacji techniczno – ruchowej DTR? Czym jest dokumentacją DTR maszyny? Kto powinien wykonywać tłumaczenia dokumentacji technicznej?

W obecnych czasach z zagadnieniami naukowymi i technologicznymi spotykamy się codziennie. Tłumaczenie dokumentacji technicznej stało się standardową procedurą wymaganą prawnie. Każdy producent maszyn, według wymogów UE, potrzebuje tłumaczenia dokumentacji techniczno – ruchowej. Jest to podstawowy wymóg wprowadzenia ich na rynek międzynarodowy. Dlatego też, tłumaczenie wszelkiego rodzaju dokumentów technicznych ma ogromne znaczenie dla firm, które liczą się na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Czym jest DTR?

DTR czyli Dokumentacja Techniczno – Ruchowa, zwana również paszportem maszyny, to dokument opracowywany przez producenta dla każdej maszyny lub urządzenia technicznego. Opisuje on dokładnie i w sposób wyczerpujący jego charakterystykę, parametry oraz instrukcję bezpiecznej obsługi i użytkowania. Uwzględnia przy tym aktualne wymagania i przepisy prawne.

Każda dokumentacja techniczno – ruchowa powinna być zgodna z wymogami dyrektyw wprowadzających oznakowanie CE oraz dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. i powinna zawierać:

 • charakterystykę – parametry techniczne
 • dane ewidencyjne – dane producenta oraz serwisu,
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego,
 • schematy elektryczne oraz pneumatyczne,
 • schematy funkcjonowania,
 • instrukcję obsługi i konserwacji,
 • instrukcję konserwacji i smarowania,
 • instrukcję BHP,
 • normy remontowe,
 • wykaz części zamiennych oraz zapasowych,
 • wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia,
 • informacje dotyczące bezpiecznego transportu,
 • dane potrzebne do montażu i demontażu,
 • wykaz załączonych rysunków.

Dokumentacja techniczno – ruchowa jest niezbędna by maszyna lub urządzenie zostały wprowadzone do obrotu i dopuszczone do pracy na terenie UE. DTR ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami unijnymi. DTR musi zostać dostarczona nabywcy przez producenta lub sprzedawcę wraz z każdym urządzeniem czy maszyną.

Dokumentacja techniczno – ruchowa jest więc integralną częścią każdej maszyny, urządzenia. Jest podstawowym dokumentem zapewniającym pełną informację o nim oraz bezpiecznej obsłudze i konserwacji.

Jak tłumaczyć dokumentację techniczno – ruchową?

Przepisy unijne nakładają na producentów również wymagania dotyczące języka, który musi być zrozumiały dla użytkownika maszyny. W związku z tym niejednokrotnie istnieje potrzeba tłumaczenia tego typu materiałów na języki obce. Wykonanie przekładu dokumentacji DTR wymaga znacznej wiedzy i doświadczenia w zakresie tłumaczenia terminologii, jak również wysokiej jakości opracowania graficznego.

Aby dobrze taką dokumentację przetłumaczyć, konieczna jest znajomość terminologii technicznej w obu językach. Takie tłumaczenie wymagają precyzji i dokładności.

Tłumaczenie DTR należy do tłumaczeń stricte technicznych i wysoce specjalistycznych.

Tłumaczenia techniczne to trudny rodzaj tłumaczeń. Jak już wcześniej wspomniano, przekład takiego tekstu wymaga od tłumacza nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także opanowanej konkretnej terminologii i wiedzy technicznej z danej dziedziny.

Tłumaczenia techniczne, to tłumaczenia specjalistyczne, które wymagają od tłumacza dodatkowych kompetencji. Można pokusić się o stwierdzenie, że od tłumacza technicznego wymagana jest dodatkowa specjalizacja jeśli chodzi o wykształcenie.

Jakich kwalifikacji powinno się wymagać od tłumacza dokumentacji techniczno – ruchowej?

Przekład dokumentacji techniczno – ruchowej warto zlecić tłumaczowi posiadającemu wiedzę w tej dziedzinie, czyli najlepiej tłumaczowi technicznemu.

Wybierając tłumacza należy wziąć pod uwagę jego wykształcenie, zarówno techniczne jak i językowe, oraz doświadczenie zawodowe. Dokładność jest podstawą pracy, szczególnie jeśli, tak jak w przypadku tłumaczenia DTR, najmniejszy błąd może powodować poważne konsekwencje. Świat technologii opiera się na dokumentach technicznych, które muszą być zrozumiałe przez odbiorcę.

Tłumaczenie dokumentacji techniczno – ruchowej jest tłumaczeniem specjalistycznym, złożonym, wymagającym połączenia wielu umiejętności i kwalifikacji. Do wykonania profesjonalnego tłumaczenia dokumentacji DTR konieczne są:

 • odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie tłumacza danego języka;
 • znajomość i wiedza z dziedziny budowy maszyn i urządzeń technicznych;
 • umiejętność technicznego przekładu dokumentacji, właściwego doboru terminów i zwrotów,
 • opracowanie graficzne dokumentacji tj. rysunków, schematów, wykresów.

W przypadku tłumaczenia tekstów technicznych specjalistycznych, tłumacz powinien spełniać dodatkowe wymagania:

 • studia podyplomowe i/lub kursy zawodowe ze specjalistycznej branży,
 • doświadczenie w tłumaczeniach innych niż techniczne,
 • znajomość branży,
 • dużym atutem będzie także wykształcenie wyższe techniczne (nie filologiczne).

Mając na względzie jakość tłumaczenia dokumentacji techniczno – ruchowej, należy zlecić je najlepszym specjalistom. Jeśli nie potrafisz znaleźć odpowiedniego tłumacza, zgłoś się do biura tłumaczeń. Tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej to dla wielu biur codzienność i na pewno współpracują z niejednym tłumaczem technicznym, który podejmie się przekładu tak specyficznych dokumentów.

Warto zatem poświęcić więcej czasu na znalezienie tłumaczy – specjalistów, którzy zapewnią doskonałą jakość przekładu, gdyż dokumentacja techniczno-ruchowa to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorcy.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]