21 kwietnia, 2024

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego – co należy do jego obowiązków?

Szerokie otwarcie rynku polskiego, ale także europejskiego na pracowników ze Wschodu Europy, a zwłaszcza z Ukrainy wpłynęło na pojawienie się sytuacji, w której zapotrzebowanie na tłumaczy znających język ukraiński jest duże, a co istotniejsze- stale rośnie i nic nie zapowiada, aby ta tendencja miała się odwrócić. Wiele osób zastanawia się więc nad wyborem kariery tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego.

Język ukraiński od zawsze powinien był stanowić znaczący element naszego rynku tłumaczeniowego, gdyż Ukraińcy, jako nasi bezpośredni sąsiedzi, niejako z definicji powinni mieć z nami dość ścisłe kontakty. Taka sytuacja nie występowała jednak przez długie lata, na co wpływ miały nie tylko względy polityczne czy gospodarcze, ale także historyczne zaszłości. Obecnie wydaje się, że sytuacja pragnie nadgonić stracony czas. Na zwiększający się popyt na tłumaczy ukraińskiego ma wpływ nie tylko otwarcie rynku, ale także spore luki na polskim rynku pracy oraz możliwość przedostania się z Polski do reszty Europy Zachodniej, jak również zła sytuacja gospodarcza na Ukrainie.

Dlaczego koniecznie tłumacz przysięgły języka ukraińskiego?

Całą masę tekstów możemy przetłumaczyć opierając się o usługi zwykłego tłumacza pisemnego, który nie potrzebuje spełniać żadnych konkretnych wymogów, aby móc wykonywać tłumaczenia. Rozszerza to znacznie rynek tłumaczy i sprawia, że większa konkurencja obniża cenę usług tłumaczenia. Jednakże nie wszystkie teksty mogą być tłumaczone tylko przez tłumacza pisemnego.

Zdecydowana większość tekstów, jakie są obecnie najczęściej zlecane do tłumaczeń z języka ukraińskiego to dokumenty związane z dotychczasowym zatrudnieniem, świadectwa pracy, świadectwa ukończenia kursów, dyplomy oraz oficjalne pisma umożliwiające zarejestrowanie się w Polsce, jako obcokrajowiec, uzyskanie wizy, czy w niektórych przypadkach obywatelstwa. Do wszystkich tych celów obligatoryjnie potrzebne będą nam dokumenty tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego musimy się liczyć z wyższą kwotą ponoszoną za tłumaczenie, ale jednocześnie zyskujemy pewność rzetelności tłumaczenia oraz możliwość przedstawienia dokumentów, jako posiadające oficjalną moc prawną.

Obowiązki tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego:

  • rzetelne i w pełni profesjonalne podejście do tłumaczenia;

  • konieczność tłumaczenia, za z góry ustaloną w ustawie o tłumaczeniach stawkę pieniężną, zleceń złożonych przez ograny administracji państwowej, np. policję czy sądy;

  • ponoszenie odpowiedzialności karnej za nierzetelne przygotowanie tłumaczenia.

Osoba, która przez wystąpienie w tłumaczeniu błędów formalnych, wynikłych z pracy tłumacza, ma prawo do dochodzenia sprawiedliwości i odszkodowania, od danego tłumacza, w sądzie.

Droga do zostania tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego bądź obywatelstwa innego kraju członkowskiego UE;

  • brak karalności za przestępstwa skarbowe bądź przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

  • ukończenie studiów filologicznych z danego języka lub z zakresu tłumaczenia w określonym języku;

  • pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Uzyskanie tytułu tłumacza przysięgłego potwierdza wpis na oficjalna listę tłumaczy przysięgłych, która jest publikowana na stronach Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Uwaga! Jeśli zamierzasz skorzystać z usług tłumaczenia przysięgłego, zawsze sprawdź czy numer, którym posługuje się twój tłumacz widnieje na liście. Jeśli go tam nie ma, oznacza to, że dokumenty przez niego wydawane nie mają mocy prawnej.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]