22 maja, 2024

Jak zdobyć certyfikat językowy?

Droga do potwierdzenia umiejętności. Jak zdobyć certyfikat językowy?

Perfekcyjna znajomość języka obcego nie zawsze daje możliwość pracy w międzynarodowej firmie czy pełnienia funkcji oficjalnego tłumacza. Aby móc spełniać się w swojej ulubionej dziedzinie, konieczne jest zdobycie certyfikatu językowego.

Jak zdobyć certyfikat językowy? Z takim pytaniem mierzą się wszyscy pasjonaci języków obcych, którzy wiążą z nimi swoją przyszłość na polu zawodowym. Jest to szczególnie frustrujące dla osób faktycznie posiadających bardzo szeroką wiedzę, ale nie potrafiących tego udokumentować.
Z uwagi na to istnieje możliwość uzyskania oficjalnego potwierdzenia umiejętności poprzez zdobycie specjalnego certyfikatu.

Posiadanie takiego dokumentu nie tylko pozwoli udowodnić na przykład pracodawcy umiejętności i potwierdzić swoją wiedzę, ale także może otworzyć wiele furtek do rozwoju kariery.
W obecnych czasach znajomość języków obcych sama w sobie jest bardzo ważna, a certyfikat stanowi jego oficjalne potwierdzenie. Według badań przeprowadzonych przez Cambridge English, tylko 11% firm wymaga okazania certyfikatu. Nie oznacza to jednak, że jego posiadanie nie jest konieczne –  w przypadku posiadania wystarczającej wiedzy i umiejętności, uzyskanie go z pewnością może okazać się dużym atutem.

Jak zdobyć certyfikat językowy?

 1. Analiza swoich umiejętności

Zanim podejmie się decyzję o chęci podejścia do testu na zdobycie certyfikatu językowego, należy dokładnie określić swoją wiedzę i znajomość wszystkich reguł, panujących w konkretnej mowie. Konieczna jest wewnętrzna analiza i ocena faktycznych umiejętności, co w przyszłości pozwoli uniknąć kolejnych wydatków, związanych z kolejnymi podejściami do egzaminu.

 1. Wybór poziomu

Po zbadaniu swojej wiedzy, kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego poziomu języka, jaki nas interesuje. Skalę trudności egzaminów na certyfikat językowy nazywa się Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, który został przyjęty przez Radę Europy. Wyróżnia się następujące poziomy:

 • Początkujący
  A1 – Beginner
  A2 – Pre-Intermediate
 • Średniozaawansowany
  B1 – Intermediate
  B2 – Upper-Intermediate
 • Zaawansowany
  C1 – Advanced
  C2 – Proficient

Wszystkie organizacje i instytucje wydające certyfikaty językowe stosują tę skalę, aby jak najdokładniej ocenić umiejętności kandydata. Względem samego egzaminu, wobec każdego
z poziomów stawiane są różne wymagania, które należy spełnić, aby mieć szansę na uzyskanie dokumentu potwierdzającego wiedzę.

 1. Wybór certyfikatu

Mając za sobą analizę swoich umiejętności oraz wybór odpowiedniego poziomu, czas na podjęcie decyzji co do samego certyfikatu. Kompletna oferta instytucji oferujących możliwość jego uzyskania dzieli je ze względu na zapotrzebowanie, tematykę i stosowane słownictwo. Wśród najpopularniejszych certyfikatów językowych wyróżnić można:

 • FCE (First Certificate in English): poziom średniozaawansowany wyższy, wydawany bezterminowo. Egzamin składa się z pięciu części i trwa około czterech godzin;

 • CAE (Certificate in Advanced English): poziom zaawansowany, nakierowany na umiejętności praktyczne. Egzamin składa się z czterech części i trwa około czterech godzin;

 • CPE (Certificate of Proficiency in English): poziom biegły, poświęcony osobom, dla których językiem ojczystym nie jest angielski. Egzamin składa się z czterech części i trwa około czterech godzin;

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language): stosowany w środowisku akademickim, niekiedy wymagany przez uczelnie. Egzamin składa się z czterech części i trwa około trzech godzin;

 • BEC (Business English Certificate): kładzie nacisk na słownictwo biznesowe i dzieli się na trzy stopnie – Preliminary, Vantage i Higher. Egzamin składa się z czterech części i trwa około trzech godzin.

 1. Spełnienie wymogów formalnych

Mając ustalony pełen zakres wiedzy, a także wybrany rodzaj certyfikatu, pora na załatwienie samego egzaminu. Zdobycie certyfikatu językowego wiąże się z wniesieniem opłaty, która wynosi od 200 do około 700-800 złotych. Ważny jest także dobór terminu – zapisy na niektóre z egzaminów rozpoczynają się nawet na pół roku przed jego zdawaniem, a w przypadku innych – cztery tygodnie przed przystąpieniem.

Jak zdobyć certyfikat językowy? Wybór poziomu

W opinii wielu osób, zarówno przeprowadzających, jak i zdających egzaminy panuje opinia,
że najważniejszą częścią całego procesu jest wybranie odpowiedniego poziomu zaawansowania. Kiedy kandydat przeceni swoje umiejętności i wybierze zbyt wysoki próg trudności, traci nie tylko czas
i pieniądze, ale czasami także motywację do dalszego starania się o zdobycie certyfikatu.

Skala Rady Europy dokładnie wyjaśnia, jakie wymogi stawiane są wobec każdego z sześciu poziomów. Warto o tym pamiętać, wybierając swoje preferencje.

 • Poziom A1: rozumienie i umiejętność stosowania potocznych wyrażeń, formułowania prostych pytań z życia codziennego, przedstawianie siebie czy przeprowadzenie prostej rozmowy;

 • Poziom A2: rozumienie wypowiedzi i często używanych wyrażeń, umiejętność porozumiewania się w rutynowych sytuacjach dnia codziennego czy opisywania swojego pochodzenia;

 • Poziom B1: rozumienie głównych wątków rozmów dotyczących pracy czy szkoły, radzenie sobie w sporadycznych sytuacjach w podróży, umiejętność tworzenia spójnych wypowiedzi czy opisywania doświadczeń i swoich planów, marzeń;

 • Poziom B2: rozumienie głównych wątków rozmów w tematach abstrakcyjnych, umiejętność tworzenia spójnych i przejrzystych wypowiedzi w szerokiej gamie tematów;

 • Poziom C1: rozumienie szerokiego zakresu trudnych tekstów, umiejętność płynnego
  i szybkiego wypowiadania się, swobodne posługiwanie się językiem i tworzenie złożonych, długich zdań;

 • Poziom C2: zrozumienie wszystkiego, co się usłyszy, umiejętność streszczenia informacji
  z różnych tematów czy płynne przedstawienie swoich myśli, planów, marzeń.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]