22 maja, 2024

Na czym polega korekta tłumaczenia?

Być może wiele osób nie wie, ale tłumacz nie zajmuje się wyłącznie przekładem tekstów z języka źródłowego na język docelowy. Dobry tłumacz wykonuje również korektę przekładu. Bo tak naprawdę każde tłumaczenie powinno zostać poddane korekcie zanim trafi do klienta biura tłumaczeń. Poprawność językowa, stylistyczna i gramatyczna jest niezwykle istotna w branży tłumaczeniowej. Dlatego nie wystarczy jedynie przetłumaczyć dany tekst. Należy go także zweryfikować i skorygować pod względem merytorycznym i językowym. Na czym dokładnie polega korekta tłumaczenia? Czy wykonuje ją ten sam tłumacz, który zrealizował przekład? Sprawdźmy więc, na czym polega korekta tłumaczenia.

Czym jest korekta tłumaczenia?

Bez wątpienia wartość korekty doceniają wszyscy, którzy mają na co dzień do czynienia ze słowem pisanym. Cenią ją zarówno pisarze jak i tłumacze. Każda osoba pracująca z tekstem wie, jak ważna jest poprawność językowa tekstu. To ona tworzy bowiem nasz wizerunek. I od tego, co nasz tekst będzie sobą reprezentował zależy ocena nas samych. Absolutnie niedopuszczalne są w tłumaczeniu tekstów błędy z zakresu gramatyki czy ortografii. To poważne uchybienia, które mogą dyskwalifikować tekst w języku docelowym. I absolutnie nie nadają się do publikacji. Stąd tak ważna jest korekta każdego tekstu, bez względu na język w którym został stworzony.

Na czym polega profesjonalna korekta językowa? Korekta tłumaczenia polega na sprawdzeniu przetłumaczonego tekstu pod kątem poprawności językowej. To przede wszystkim ponowna weryfikacja tekstu i poprawa błędów gramatycznych, interpunkcyjnych czy błędów ortograficznych. Celem korekty tekstu jest zapewnienie jak najwyższej jakości językowej danej treści. Jest to najczęściej ostatni etap pracy nad tekstem tłumaczonym. Wykonuje ją profesjonalny tłumacz korektor. Zwykle korektą tłumaczenia zajmuje się inny tłumacz, niż ten, który wykonywał przekład. Ma to na celu wyeliminowanie literówek oraz popełniania tych samych omyłek językowych. Stąd najczęściej weryfikacja tłumaczenia powierzana jest do innego biura tłumaczeń, niż to , które pierwotnie wykonywało przekład. Nie ma w tym nic złego.

Nie ulega wątpliwości, że każde tłumaczenie powinno być dodatkowo sprawdzone przez korektora czy native speakera. To właśnie korekta native speakera jest jedną z najpopularniejszych form weryfikacji tłumaczenia. W trakcie korekty najważniejsze jest zachowanie wierności tłumaczenia oraz spójności z materiałem źródłowym. Co wyróżnia korektę wykonaną przez native speakera? Otóż korekta, którą wykona native speaker ma na celu zachowanie najwyższej ekwiwalencji dynamicznej tłumaczenia. Czym ona jest? Polega ona na przekładzie najbliższym realiom językowym i kulturowym danego języka. Czyli charakter tekstu docelowego musi być jak najbardziej zrozumiały dla odbiorcy. Tak, jakby był napisany od początku w języku docelowym. A to jest w stanie najlepiej zapewnić korekta native speakera.

Na czym polega korekta tekstu tłumaczonego, a na czym redakcja tekstu?

Mimo ogromnej dbałości przez tłumacza, może zdarzyć się tak, że tekst przetłumaczony ma błędy. Dlatego warto oprócz tłumaczenia zlecić także usługę korekty tekstu. Korekta polega na wyłapaniu wszelkich nieścisłości językowych, błędów stylistycznych czy gramatycznych. Praca korektora pisemnego przy tłumaczeniach pozwala na wyeliminowanie wszystkich omyłek pisarskich, stylistycznych i gramatycznych. Korekta jest potrzebna dla wszystkich tekstów do publikacji. Warto wiedzieć, że istnieją różne rodzaje korekty. Może ona polegać na porównaniu tekstu z oryginałem, weryfikacji samego tekstu docelowego czy weryfikacji edytorskiej, która ma miejsce już po składzie tekstu przeznaczonego do publikacji. Możemy spotkać się także z korektą merytoryczną. Jej celem jest weryfikacja tekstu tłumaczonego pod kątem zgodności terminologii i znaczenia użytych pojęć.

Redakcja ma na celu zapewnienie spójności i czytelności tekstu tłumaczonego. To niejako nadanie tekstowi ostatecznego szlifu, dopracowanie go do perfekcji. Zadaniem redaktora jest, aby nadać materiałowi w języku docelowym atrakcyjnej dla czytelnika formy. Dzięki profesjonalnej redakcji tekst jest naturalny i zrozumiały dla odbiorcy docelowego. Warto wiedzieć, że im bardziej skomplikowany tekst, tym bardziej należy zlecić jego redakcję. Z tej usługi najczęściej korzysta się przy tłumaczeniu tekstów naukowych, tłumaczeniach przysięgłych i tłumaczeniach specjalistycznych. Redakcja prac naukowych jest szczególnie istotna gdy publikacja, np. tekstów specjalistycznych jest skierowana do szerszego grona odbiorców.

Doświadczony redaktor doskonale wie, jak uczynić tekst bardziej czytelnym i zrozumiałym. Redakcja ma na celu także optymalizację jakości tekstu. Dlatego bardzo często zlecana jest oprócz korekty także redakcja tekstu. Coraz częściej wykonuje się ją do tłumaczeń pisemnych publikacji naukowych, ale również do tłumaczenia stron internetowych. Obowiązkowo powinna być wykonana do wszystkich tekstów przeznaczonych do druku.

Redakcja i korekta tłumaczenia – czym się różnią?

Mimo, iż obie formy optymalizacji tłumaczenia są bardzo do siebie podobne, warto znać ich podstawowe różnice. Otóż, korekta polega na poprawie najbardziej podstawowych błędów.

Korektor tekstu podczas tego procesu nanosi poprawki, koryguje błędy ortograficzne, interpunkcyjne czy gramatyczne. Sprawdza również zgodność tłumaczenia z oryginałem.

Redakcja zaś polega na całościowym opracowaniu tekstu. Zarówno od strony merytorycznej jak i układu tekstu. Redakcja polecana jest przede wszystkim dla tekstów przeznaczonych do druku. Ale to nie tylko. Doskonale sprawdzi się także dla wszystkich tłumaczonych tekstów, które mają wywołać określony efekt marketingowy. Zarówno korekta jak i redakcja tłumaczenia sprawiają, że ostateczna wersja tłumaczenia jest wykonana po mistrzowsku.

Naprawdę warto zlecić korektę tłumaczenia. Jest ono najczęściej płatne jako dodatkowa usługa. Warto zlecić wycenę tłumaczenia z korektą i bez niej. Wycena korekty pozwoli nam na ocenę, czy faktycznie jej koszt jest wysoki. Jednak pamiętajmy, że wycena samej korekty tłumaczenia może różnić się od wyceny usługi wraz z tłumaczeniem. O taką wycenę możemy poprosić tłumacza online, który bezpłatnie dokona analizy zleconej treści i zakresu korekty. Bez wątpienia profesjonalnie wykonana korekta tłumaczenia to gwarancja najwyższej jakości tłumaczonego tekstu.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]