21 kwietnia, 2024

Karol Darwin, przyrodnik i rewolucjonista w jednej osobie

Nikt nie wpłynął na naszą wiedzę o życiu na Ziemi w takim stopniu jak angielski przyrodnik Karol Darwin. Jego teoria ewolucji poprzez dobór naturalny, obecnie jednocząca teorię nauk o życiu, wyjaśniła, skąd wzięły się wszystkie zadziwiająco różnorodne rodzaje żywych stworzeń i jak zostały one znakomicie dostosowane do ich określonego środowiska. Jego prace i poglądy były trudne do przyjęcia i dostosowania przez współczesny mu świat. Jego świetna praca z zakresu geologii, botaniki, biogeografii, zoologii bezkręgowców, psychologii i pisarstwa naukowego wciąż czyni go jednym z najbardziej oryginalnych i wpływowych osób w historii nauki.

Zależy ci na znalezieniu utalentowanego tłumacza posiadającego doświadczenie w twojej branży? Najprościej dotrzeć do odpowiedniego eksperta przez renomowane biuro tłumaczeń.

Człowiek, którego zadziwiała różnorodność na Ziemi

Wiele małp lubi bardzo herbatę, kawę i napoje alkoholowe oraz, co sam zaobserwowałem, z przyjemnością pali tytoń.” (Karol Darwin, „O pochodzeniu człowieka”)

12 lutego – Dzień Darwina

12 lutego minęło dokładnie 210 lat od urodzin wybitnego przyrodnika Karola Darwina. Jest to dobry powód, aby wspomnieć człowieka, który jak nikt inny namieszał w nauce i życiu mu współczesnych.

Podróż, która odmieniła życie Darwina i współczesnych mu ludzi

Darwin już od dziecka przejawiał ogromne zainteresowanie otaczającą go przyrodą. Jako młody człowiek podjął studia medyczne na Uniwersytecie Edynburskim, ale studia te nie były tym, czego pragnął, poza tym po obserwacji operacji na małym dziecku, ostatecznie je porzucił. Później kształcił się na Uniwersytecie w Cambridge. To właśnie nauka tam rozbudziła w nim prawdziwą fascynację przyrodą.

Wielka przygoda na HMS Beagle

Podczas pięcioletniej podróży na pokładzie HMS Beagle napisał: „nic nie może być lepsze dla młodego przyrodnika, niż podróż w dalekim kraju”. W tamtym czasie zanotował także: „naturalna historia tych wysp jest niezwykle ciekawa i zasługuje na uwagę … wydaje się, że zbliżamy się do tego wielkiego faktu – tej tajemnicy tajemnic – pierwszego pojawienia się nowych istot na tej ziemi.”

Podróż ta zmieniła jego życie i mieszkańców Ziemi. W czasie tych kilku lat nie mógł bowiem nadziwić się pięknu i różnorodności różnych gatunków, które napotkał na swojej drodze.

Rewolucjonista

Najsłynniejsze dzieło Darwina i jedno z najważniejszych, jakie kiedykolwiek napisano – „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego” (1859) – zrewolucjonizowało nasze rozumienie życia na ziemi. Trzeba jednak dodać, że zanim odważył się je pokazać światu, minęło wiele lat, które naukowiec spędził na gromadzeniu jak największej liczby rodowód popierających jego tezę.

„O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego”

W skład publikacji wchodzą następujące rozdziały:

Rozdziały 1 i 2 – Zmienność gatunków udomowionych i w warunkach naturalnych. Zmienność występująca w obrębie gatunku.

Rozdziały 3 i 4 – Walka o byt, dobór naturalny i rozbieżności.

Rozdział 5 – Gatunki i dziedziczność.

Rozdział 6 – Trudności z teorią.

Rozdział 7 – Instynkt

Rozdział 8 – Żywotność lub bezpłodność mieszańców między gatunkami i odmianami.

Rozdziały 9 i 10 – Zapis geologiczny i skamieniałości.

Rozdziały 11 i 12 – Geograficzne rozmieszczenie zwierząt i roślin (biogeografia).

Rozdział 13 – Klasyfikacja, morfologia, embriologia, szczątkowe narządy.

Ostatni rozdział – Podsumowanie i wnioski.

Czy wiesz, że…?

  • „O pochodzeniu człowieka drogą doboru naturalnego”, oryginalny tytuł „On the Origin of Species”, wydane zostało przez Johna Murraya w Londynie w 1859 roku.

  • Tytuł oryginalny tej publikacji był dłuższy niż ten obecnie znany ludziom na całym świecie. Pierwotnie jego pełna nazwa brzmiała „On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for lifty”. Tytuł uległ modyfikacji od 6. edycji publikacji w 1872 roku.

  • Jest to najważniejsza pojedyncza książka w naukach biologicznych, a jej główne idee są dobrze wspierane przez współczesne badania.

  • Publikacja dostarczyła wielu dowodów na ewolucję i zaproponowała teorię wyjaśniającą, jak ona działa – Darwin twierdził, że ewolucja poprzez dobór naturalny jest kluczem do zrozumienia biologii i różnorodności życia na Ziemi.

  • Pomysły Darwina mówiące o związku między selekcją naturalną a dziedziczeniem były niejasne, głównie stąd, że proces genetycznego dziedziczenia był wówczas nieznany. Rozwiązano to dopiero w połowie XX wieku.

  • Pochodzenie było poważnym ciosem dla religii, ale wielu chrześcijan uważało, że niektóre fragmenty ze Starego Testamentu nie mogą być dosłownie interpretowane. Nawet dawni Ojcowie Kościoła nie interpretowali dosłownie Księgi Rodzaju. Aktualnie kościoły anglikańskie i katolickie uznają, że ewolucja nie jest sprzeczna z przekonaniami religijnymi.

  • Przyjaciel Darwina, Thomas Henry Huxley, przez wiele lat dzielnie wspierał Darwina i przeciwstawiał się jakiejkolwiek ingerencji religii w naukę.

  • Współcześni czytelnicy Darwina znali już ideę ewolucji z książki opublikowanej anonimowo w 1844 roku zatytułowanej „Ślady naturalnej historii stworzenia” (ang. „Vestiges of the Natural History of Creation”) Roberta Chambersa.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]