24 lipca, 2024

Studia podyplomowe dla tłumaczy – który uniwersytet wybrać?

Oferta studiów podyplomowych dla tłumaczy na terenie naszego kraju oczywiście nie jest ta szeroka, jak edukacja na pierwszym stopniu, ale i tak wybór jest relatywnie duży. Kilka polskich uczelni proponuje kandydatom kierunku, dzięki którym będą mogli nabrać praktycznej wiedzy
z interesującej ich dziedziny.

Studia podyplomowe są inną formą kształcenia, niż studia wyższe i doktoranckie. Przeznaczone są dla osób posiadających kwalifikację co najmniej pierwszego stopnia i stanowią niejako uzupełnienie całego procesu edukacji. Aby móc rozpocząć nauką na tym poziomie, konieczne jest posiadanie dyplomu poświadczającego ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Po ich zakończeniu otrzymuje się świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Osoby, które w przyszłości zawodowo będą chciały zajmować się tłumaczeniem tekstów przysięgłych, urzędowych, medycznych lub jakichkolwiek innych form, mogą zainteresować się ofertą studiów podyplomowych dla tłumaczy. W przestrzeni panuje przekonanie, że aby wykonywać ten zawód, nie jest potrzebne ukończenie specjalistycznego toku edukacji, choć z drugiej strony posiadanie stosownego dyplomu ukończenia daje zdecydowanie więcej opcji, zarówno na rynku pracy, jak
i podczas poszerzania siatki klientów.

Oferta studiów podyplomowych dla tłumaczy

Szereg polskich uczelni proponuje kandydatom edukację na studiach podyplomowych dla tłumaczy. Dzięki nim można zyskać kolejny zakres wiedzy, przede wszystkim praktycznej, która
w przyszłości może niezwykle przydać się podczas wykonywania tego zawodu.

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny: Krakowska uczelnia w swojej ofercie posiada podyplomowe studia dla tłumaczy konferencyjnych, a także podyplomowe studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych. Pierwsze z nich koncentrują się na kształceniu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim i ukraińskim. O przyjęciu decyduje egzamin wstępny, który polega na sprawdzeniu znajomości języka obcego/ języków obcych wybranego przez kandydata. Zajęcia odbywają się przez dwa dni weekendowe: piątek, sobotę lub niedzielę w zależności od grupy językowej. Studia kończą się ustnym egzaminem dyplomowym. Drugie ze studiów dyplomowych dla tłumaczy na Uniwersytecie Jagiellońskim przeznaczone są dla absolwentów dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich znających jeden język obcy w stopniu zaawansowanym oraz posiadających predyspozycje
  do wykonywania zawodu tłumacza, również potwierdzone pomyślnym wynikiem egzaminu wstępnego. Zajęcia odbywaj się przez dwa popołudnia w tygodniu, od godz. 16.00 (ćwiczenia) i od 18.00 (wykłady).
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera: inna z krakowskich uczelni oferuje studia podyplomowe dla tłumaczy na kierunku Tłumaczenie przysięgłe i specjalistyczne. Przygotowują one słuchaczy do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dają możliwość praktycznego zapoznania się ze specyfiką tłumaczeń uwierzytelnionych, przygotowują do pracy tłumacza pisemnego i ustnego tekstów specjalistycznych, a także kształcą umiejętność wykorzystywania komputerowych programów wspomagających tłumaczenia specjalistyczne (Trados). Zajęcia prowadzone są przez praktyków przekładu tekstów specjalistycznych, zarówno ustnych jak
  i pisemnych, w tym tłumaczy przysięgłych legitymujących się państwowym egzaminem zaliczonym w ciągu ostatnich trzech lat. Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie: stolica naszego kraju również ma sporo do zaoferowania, jeśli chodzi o ofertę studiów podyplomowych dla tłumaczy. Vistula oferuje edukację na kierunku Tłumaczenia Specjalistyczne – studia podyplomowe, która trwa dwa semestry, zaś zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Kandydaci, którzy chcą kształcić się
  w tym miejscu, muszą posiadać znajomość jednego z następujących języków co najmniej
  na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski, a także posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, a do tego pragną zgłębiać warsztat translatologiczny. Program studiów zakłada między innymi warsztaty z elementami teorii
  i techniki tłumaczeń, warsztaty tłumaczeniowe ustne (a vista i konsekutywnie) czy warsztaty tłumaczeniowe pisemne z elementami terminologii prawno-prawniczej.
 • Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie: uczelnia ta oferuje bogaty zakres studiów podyplomowych dla tłumaczy. W jej propozycji znajduje się podyplomowe studium tłumaczy przysięgłych (język angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński), podyplomowe studium tłumaczy specjalistycznych (angielski, niemiecki, rosyjski), tłumaczy literackich i audiowizualnych (angielski, niemiecki, rosyjski), język angielski i niemiecki dla prawników, język angielski dla księgowych i finansistów, a także technologie informacyjne w nauczaniu języków obcych.
Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]