22 maja, 2024

Znasz ich utwory? Znani angielscy pisarze i przykłady ich dzieł

Chyba każdy z nas kojarzy przynajmniej kilka dzieł, które wyszły spod dłoni znanych angielskich pisarzy. Przez wiele lat światowa literatura była uatrakcyjniana ich twórczością, która do dziś stanowi niezwykle bogaty zasób.

Mówiąc o angielskiej literaturze, pierwszym przychodzącym na myśl nazwiskiem jest wybitny poeta, dramaturg i aktor, William Shakespeare. Urodził się w miejscowości Stratford-upon-Avon
w środkowej części kraju w 1564 roku. Do momentu śmierci, czyli 1616 roku napisał 38 sztuk, 154 sonety, a także wiele innych cenionych i uznanych utworów. Do dzisiejszego dnia nazywany jest jednym z najbardziej znanych angielskich pisarzy i uważa się go za narodowego poetę tego kraju.

Co ciekawe, sława Shakespeare’a wzrastała dopiero po jego śmierci. Wiele dzieł, które napisał za życia znalazło uznanie dopiero w XVII wieku przez najwybitniejszych wówczas znawców literatury, dzięki którym obecnie możemy zachwycać się jego utworami. Szacuje się, że większość swoich prac napisał i skomponował w okresie od 1586 do 1612 roku.

Postać Shakespeare’a doczekała się również inspiracji dla wielu reżyserów, o czym świadczyć może chociażby liczba 420 pełnometrażowych filmów, na których oparte są jego utwory. Ciekawostką jest fakt, że od 1973 roku na warszawskich Bielanach znajduje się ulica imienia tego znanego angielskiego pisarza.

Najwybitniejsze dzieła

  • Kroniki: Henryk VI, część 1, 2 i 3, Ryszard III, Henryk V, Ryszard II

  • Komedie: Sen nocy letniej, Kupiec wenecki, Wieczór Trzech Króli, Wesołe Kumoszki z Windsoru, Dwóch szlachetnych krewnych

  • Tragedie: Romeo i Julia, Juliusz Cezar, Hamlet, Makbet, Król Lear

  • Wiersze i poematy: Sonety, Wenus i Adonis, Gwałt na Lukrecji, Feniks i gołąb, Skarga zakochanej

Innym często wspominanym znanym angielskim pisarzem był dramatopisarz i poeta, urodzony
w 1564 roku Christopher Marlowe. Żył zaledwie przez 29 lat, ale w tym czasie zdołał stworzyć kilka dzieł, które do dziś obiegają cały świat.

W środowisku literackim istniała i istnieje do dziś teoria spiskowa, wedle której Marlowe miał być autorem najważniejszych dzieł Williama Shakespeare’a. Przemawiać za tym ma splot wydarzeń związanych z jego śmiercią – w 1594 roku został zasztyletowany podczas bójki, a dopiero rok później zaczęły pojawiać się pierwsze dzieła wielkiego Williama.

Najwybitniejsze dzieła

  • Dramaty: Tamerlan Wielki, Tragiczne dzieje doktora Fausta, Żyd z Malty, Edward II

Obok dwóch wyżej wspomnianych, jednym z najwybitniejszych historycznych znanych angielskich pisarzy był poeta i dramaturg, George Gordon Byron. Praktycznie od najmłodszych lat jego życie naznaczone było sporymi skandalami obyczajowymi, europejskimi podróżami, ale i pięknymi dziełami, które zasłużenie zyskały rozgłos.

Jego największą aktywność literacką przypisuje się na okres romantyzmu, zaś za największe dzieło uznawany jest poemat Don Juan, który zyskał miano największego arcydzieła literatury XIX wieku. Byron doczekał się również kilku odniesień w sztuce, między innymi w symfonii Harolda w Italii czy Odzie do Napoleona Bonaparte.

Najwybitniejsze dzieła

  • Powieści poetyckie: Giaur, Narzeczona z Abydos, Korsarz, Niebo i Ziemia, Wyspa, czyli Chrystian i jego towarzysze

  • Poematy: Oblężenie Koryntu, Więzień Czyllonu, Manfred, Mazepa