21 kwietnia, 2024

Jak wygląda cennik za tłumaczenia przysięgłe?

Osoby przekładające ważne dokumenty, pisma czy inne istotne teksty na rzecz instytucji państwowych i administracyjnych korzystają z odgórnie ustalonych stawek. Cennik tłumaczeń przysięgłych jest dokładnie określony i według niego dokonywane są wszystkie tłumaczenia.

Cennik za tłumaczenia jest uzależniony od wielu czynników. Podstawowy podział dotyczy formy przekładania tekstu – widełki cenowe dla tłumaczeń ustnych będą inne, niż w przypadku tłumaczeń pisemnych. Kolejnym aspektem jest rodzaj wykonywanego przekładu – dokładne ceny będą się różniły, jeśli będziemy porównywać na przykład tłumaczenia literackie i medyczne. Dodatkowo cennik może być ustalany przez konkretną osobę lub firmę, co oznacza, że identyczny zakres tekstu
w miejscu A wcale nie musi kosztować tyle samo, co w miejscu B.

Generalnie cennik za tłumaczenia często uważany jest za niezbyt wygórowany. To sprawia, że powszechna opinia na temat wyboru tej ścieżki zawodowej niekiedy nie jest najlepsza, ale świadcząc szereg usług związanych z przekładaniem tekstu, warto znać stawki, jakie panują na rynku i wśród konkurencji.

Takiego problemu nie mają tłumacze przysięgli. W ich wypadku cennik za tłumaczenia jest odgórnie ustalony i zapisany w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, w którym dostępne
są również wszystkie wymogi co do pełnienia tej funkcji oraz zakres obowiązków.

Tłumaczenia przysięgłe może wykonać jedynie osoba posiadająca do tego niezbędne uprawnienia oraz potwierdzającą je pieczęć. Zwykłemu tłumaczowi do wykonywania obowiązków wystarczy dobra znajomość języka i umiejętność posługiwania się nim w mowie lub piśmie, w zależności od tego, czy tłumaczy teksty, czy rozmowy.

Stawki urzędowe dla tłumaczy przysięgłych – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

(Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131)

Grupy językowe:

 1. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
 2. inny język europejski i język łaciński
 3. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim
 4. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

PLN

I

II

III

IV

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski (100%) z języka grupy

23,00

24,77

30,07

33,61

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

46,00

49,54

60,14

67,22

za tłumaczenie tekstów:

 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów porządzonych pismem technicznym
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

28,75

30,96

37,59

42,01

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę (50%)

11,50

12,38

15,03

16,80

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego (100%) na język grupy

30,07

35,38

40,69

49,54

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

60,14

70,76

81,38

99,08

za tłumaczenie tekstów:

 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

37,59

44,22

50,86

61,92

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)

15,03

17,69

20,34

24,77

za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30%)

9,02

10,61

12,21

14,86

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%), na język grupy

39,09

45,99

52,90

64,40

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200%), na język grupy

60,14

70,76

81,38

99,08

Warto nadmienić, że powyższe ustalenia dotyczące cennika za tłumaczenia, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości obowiązują tylko tych tłumaczy, którzy przekładają teksty dla instytucji państwowych czy administracyjnych. W przypadku podmiotów, które współpracują jedynie z osobami prywatnymi lub innymi firmami, dokładne stawki podlegają ogólnym widełkom, stosowanym na całym rynku.

Cennik tłumaczeń przysięgłych dla innych organów, niż państwowe różni się w zależności od języka, objętości czy długości dokumentu, a także jego specyfiki. Średnie ceny dla poszczególnych grup językowych przedstawiają się następująco:

 • I grupa: 30 zł na język polski, 35 zł z języka polskiego
 • II grupa: 35 zł na język polski, 40 zł z języka polskiego
 • III grupa: 45 zł na język polski, 60 zł z języka polskiego
 • IV grupa: 80 zł na język polski, 100 zł z języka polskiego